Articles

Title:
A Morpho-Syntactic Examination of Preposition as a Lexical Class in Standard Yorùbá

Author(s): Adékẹ́yè, Folúkẹ́ Bọ́láńlé


Title:
An Ethnographic Study of Invective Songs Used by Politicians in Southwestern Nigeria

Author(s): Bamigbade, Oluwafemi Emmanuel (PhD) & Lawal, Khadijat Temitope


Title:
Discourse Issues in Nigerian Media Reportage of Pro-Biafra Protests in Selected newspapers

Author(s): Osisanwo, Ayo & Iyoha, Osas


Title:
A Pragma-Socioling uistic Study of Female Personality through Proverbs, in Yorùbá Sociocultural Milieu

Author(s): Adekunle, O.O. Modupeola, PhD & Mordi, O. Ajoke PhD


Title:
A Cultural Analysis on the Use of Yorùbá Orature in Initiation Rites into Aborigine Ògbóni Fraternity

Author(s): Alimi–Adeniran, Adebayowa Isiaka


Title:
Ogun Ọড়daràn àti Ìtòrò Àwùjọ nínú Àṣàyàn Ìwé Ìtàn-Àròsọ Yorùbá

Author(s): Arówóṣẹgbẹ́, Deborah Bámidélé (PhD)


Title:
À mú lò Ewì Yorùbá fú n Ì mú dú ró à ti Ì dà gbà só kè Ì jọba Tiwa-n-tiwa Ló rí lẹ̀-è dè Nà ì jí rí à : À gbé yẹ̀wò Ewì Bí rí Layé Ń Yí Adé bá yọ̀ Fá lé tí tí Ọlá tú njí kọ

Author(s): Òkéwándé Olúwọlé Tẹ́wọ́gboyè, PhD & Adé bá yọ̀ Adé fú nkẹ́ Kẹ́hì ndé


Title:
Ìhà tí à wọ n Aké wì Yorùbá kọ sí Àyíká àti Ìwàláàyè Ènìyàn

Author(s): Owọ́adé , Sunday Caleb


Title:
Nigerian Contemporary Society and the Need to Reconstruct God

Author(s): Selome Kuponu (PhD) & Exradallenum Olusegun Akinsanya